Enakomerna razvrstitev

Enakomerna razvrstitev gostote na formalni ravni rezultira:

Tonske vrednosti:

Tonske vrednosti nastanejo v primeru, da so enote tipizirane oz. standardizirane (npr. pri šrafiranju ali rastru).

Teksturne vrednosti:

Tekstura nastane v primeru, da je gostota visoka in so enote urejene na značilen način.

 

Povezava do naslednjega prispevka: Diferencirana razvrstitev gostote.