Oblikovanje tekstur

Na osnovi barvnih razlik, svetlostnih razlik, točkovne in linearne artikulacije lahko nastajajo mnoge povsem nove abstraktne vidne teksture.

Velja načelo: večja kot je realnost medija, manjša je realnost motiva; in obratno. Likovniki, ki skušajo močno individualizirati svoj rokopis so ponavadi zelo naklonjeni teksturam, likovniki, ki pa tega ne želijo, pa skušajo iz njih odstraniti vsak vtis avtorjeve fizične prisotnosti.

Prejšnji prispevek: Produkcija teksturalnih vrednosti. 

Naslednji prispevek: Kombinacija različnih strategij.