Očesna ravnina

Očesna ravnina deli telo in prostor na zgoraj  – spodaj.

Pomemben vpliv na položaj zgoraj – spodaj ima gravitacija. Če želimo priti do “zgoraj” moramo pravzaprav premagati gravitacijo. Spuščanje ali padanje pa pomeni, da se gravitaciji podrejamo (Muhovič, 2015).

Reši podnjo nalogo.

Položaj zgoraj in smer navzgor ima že iz bioloških razlogov pozitiven predznak. Zakaj? Že kot otrok si želel biti odrasel, torej velik in doseči tisto kar je odmaknjeno in nedosegljivo (Muhovič, 2015).

 

Položaj spodaj in smer navzdol imata pa negativne konotacije. Padanje je usmerjeno navzdol in njegov rezultat je podrejeni položaj spodaj (Muhovič, 2015).


<Medialna ravnina

 

Povezava do naslednjega prispevka: Kontekst likovne kompozicije oziroma formata.