Strategije artikulacije tekstur

Glede na doživljajske in formalne predpostavke ter različne iz tega izhajajoče tipe tekstur lahko v likovnosti ločimo različne strategije artikulacije, s katerimi likovniki pri gradnji tekstur postopajo.

Naslednji prispevek: Kopiranje oz. imitiranje tekstur.