Tekstura in struktura

Struktura je notranja zgradba snovi.  Tekstura je bolj ali manj razgibano reliefna površina snovi.

Pri naravnih snoveh smo navajeni, da struktura določa teksturo. Na primer: ko vidimo teksturo lesa, pričakujemo spodaj strukturo lesa, ko vidimo teksturo marmorja, pričakujemo strukturo marmorja ipd.

Neposredno povezavo med strukturo in teksturo doživimo kot nekaj naravnega, realnega, živega in zato prijetnega.

Vendar pa povezava teksture in strukture ni vedno taka tudi pri umetnih materialih, ki teksturo pogosto zgolj simulirajo na površini, struktura, ki je spodaj pa nima z njo nobene povezave.

Umetni materiali s teksturo pogosto zgolj simulirajo strukturo, ki naj bi bila spodaj in s tem računajo, da bodo človeka pretentali, da jih bo doživel kot naravne, čeprav niso.

Povezava do naslednjega prispevka: Tekstura in faktura.