Teža, gostota in tekstura

Gostota vpliva na težo na dva načina:

  • Kot gostota več oblik vpliva na težo v povezavi s položajem.

Oblika, katere položaj je bolj izoliran deluje težje kot enaka oblika med
mnogimi drugimi oblikami. Če obliko izoliramo, ji torej povečamo težo in
pomen, saj jo izpostavimo in nanjo pritegnemo pozornost.

  • Kot gostota znotraj oblike se povezuje s teksturo.

Če obliko izoliramo, ji povečamo težo in pomen. Čim bolj kompaktno, zgoščeno deluje oblika, tem težja se nam zdi.

 

Povezava do naslednjega prispevka: Teža, svetlo-temno in barva.