Teža in znakovnost

  • Večjo težo imajo oblike, ki nosijo večji semantični naboj.
  • Semantično bolj pomembne pomeni, da imajo velik pomen v umetnostni zgodovini

,

GOSTOTA>