Teža, položaj in smer

Teža s stališča postavitve prostorskega križa.

 • Oblike, ki se pokrivajo z vertikalnim ali horizontalnim položajem delujejo
  bolj stabilne kot pa nagnjene oblike.

Teža s stališča likovnega prostora.

 • Oblike spredaj se nam dozdevajo lažje kot istovrstne oblike v drugem
  ali tretjem planu.
 • Oblike na levi strani imajo manj kompozicijske teže kot oblike na desni
  strani.
 • Oblike zgoraj se zdijo težje kot oblike spodaj.

Teža s stališča formata.

 • Oblika, ki leži v središču, kotih, na simetralah ali diagonalah formata,
  ima manj kompozicijske teže kakor oblika, ki ne leži na pomembnih
  položajih formata.

Skladno s položaji na težo vplivajo tudi smeri med njimi.

 • Eni in isti obliki lahko s spremembo njene smeri spremenimo težo.
 • Na primer: trikotnik, ki je postavljen na konico se zdi manj stabilen in
  zato težji. To pomeni, da so oblike, ki so usmerjene navzgor bolj
  stabilne od tistih, ki so usmerjene navzdol. Podobno deluje oblika težja,
  če je usmerjena nazaj oz. proti nam in če je usmerjena z desne na levo.

 

Povezava do naslednjega prispevka: Teža, gostota in tekstura.