Teža, svetlo-temno in barva

Na ekspresivno vrednost oblik vplivata tudi svetlo-temno in barva.

  • Načeloma temnejše in hladnejše barve povečajo težo oblike.
  • Vpliv kontrastov na težo: bolj je oblika kontrastno izpostavljena, bolj je
    izolirana, težja je.

 

Povezava do naslednjega prispevka: Teža in razsežnost.