VIRI IN LITERATURA

LITERATURA:

  • Butina M. (2000). Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora.
  • Muhovič, J. (2015). Leksikon likovne teorija. Celje: Celjska Mohorjeva družba.

 

VIRI: