Vidne in tipne teksture

Tipne teksture so teksture v izvornem pomenu besede, saj jih lahko neposredno otipamo in zato sodijo predvsem v domeno svetlo-temnega, saj vselej vsebujejo svetlostne razlike.

Vidne teksture so teksture, ki jih ne moremo otipati in so prisotne zgolj skozi vizualno gostoto različnih vzorcev na površini.

Lahko so ali svetlo-temne ali izključno barvne.Kljub temu, da vidnih tekstur ne moremo otipati, pa pri njihovem doživljanju črpamo iz tega, da naša zaznava tipno izkušnjo integrira v vidno.Tudi zgolj vidne teksture doživimo »kot da bi se jih dotaknili«.

Na primer: ko vidimo ostre svetlobne in barvne spremembe, teksturo zaznamo kot ostro, kljub temu, da je dejansko ne moremo otipati.

Glej tudi: Naravne in umetne teksture