Diferencirana razvrstitev

  • Razlikovanje med figuro in ozadjem.

Diferenciacija na figuro in ozadje temelji na dejstvu, da imajo
mesta z večjo gostoto enot več čutne draži in jih zato oko
prepoznava kot figure s pomenom.

  • Ekspresivno hierarhiziranje prostorskih področij.

Različne tipe in sloje gostot lahko med seboj kombiniramo, pri čemer dobimo več različno pomembnih gostot, s tem pa zapleteno likovno dinamiko.

Ločimo stopnjevanje gostot: