GOSTOTA

Gostota povezuje spremenljivki število in teksturo.

  • Število je pogoj gostote, tekstura pa je površinski izraz gostote.
  • Ker nas število zanima kot formalna predpostavka gostote, ga bomo vključili
    v obravnavo pri gostoti.

Likovna spremenljivka gostota je določena s številom elementov oz.
oblik na enoto površine (2–D) ali volumna (3–D).

  • Veliko število blizu skupaj lociranih elementov doživljamo kot visoko gostoto
    (polnost), majhno število dislociranih elementov pa kot majhno gostoto
    (praznost).

Dva ekstrema gostote:

Glej tudi: Doživljajske predpostavke gostote