Logika interakcij med dražljaji v vizualni percepciji

Na primer: Če bel list papirja markiram s črno obliko, prevzame vso pozornost. Če k tej obliki dodam drugo, nato tretjo, četrto, peto … se pozornost vse bolj razprši. Da bi črna točka ohranila prvotno vpadljivost, jo moram povečevati ali drugače izpostaviti premosorazmerno s številom oblik, s katerimi jo obdajam.

Povezava do naslednjega prispevka: Enakomerna razvrstitev gostote.