Logika proporcionalnih razmerij med velikostjo enot in velikostjo prostora

Dva ekstrema:

  • ali najprej vidimo enote in nato opazimo celoto,
  • ali pa najprej opazimo celoto in šele nato posamezne enote.

Tukaj najprej vidimo plakat in šele nato zaznamo sliko, kot celoto.

 

Povezava do naslednjega prispevka: Logika interakcij med dražljaji v vizualni percepciji.