Medialna ravnina

Medialna ravnina razdeli prostor na levo in desno prostorsko hemisfero. Položaja sta na prvi pogled simetrična, ampak če se bolje poglobimo ugotovimo, da obstaja med njima tudi asimetrična razlika. Razlikovanje položaja levo – desno ima namreč izrazit kulturni pomen, predvsem iz vidika branja in pisanja (Muhovič, 2015).

   

Leva in desna hemisfera imata različne funkcije. Levo oko je povezano z desno hemisfero, ki ima središče za dešifriranje slik in vzorcev, medtem ko leva možganska hemisfera, ki je povezana z desnim očesom, tega  centra za dešifriranje slik in vzorcev nima. Kar se torej pojavi na levi strani, dobi svoj pomen prej kot tisto, kar se pojavi na desni. Oblikam na levi strani posvetimo pozornost prej kot oblikam na desni (Muhovič, 2015).

Te zanima, katera možganska polobla prevladuje pri tvojem delovanju?
Reši spodnji kviz. Vendar pozor! Odgovore na vprašanje (ali si obkrožil A ali B) si zapisuj na list. Na koncu kviza moraš namreč sešteti, na koliko odgovorov si odgovoril z črko A in na koliko z črko B. Glede na seštevek odgovorov si pod kvizom preberi katera možganska polobla prevladuje pri tvojem delovanju in kaj to pomeni.

Če imate več odgovorov A to pomeni, da pri vas prevladuje leva polovica možganov.

To pomeni, da:

 • ste zelo razumni
 • analizirate ljudi in situacije
 • imate običajno raje predmete, kot sta matematika in znanost
 • ste metodični
 • razmišljate vzročno-posledično
 • uporabljate logično razmišljanj
 • radi delate s stvarmi, ki se jih lahko dotikate ali jih vidite

Če je več odgovorov B, potem večkrat uporabljate desno polovico možganov.

To pomeni, da:

 • ste zelo kreativni
 • običajno ste čustveni
 • hočete biti drugačni od drugih
 • z lahkoto obvladate različne situacije
 • radi razmišljate abstraktno
 • uživate v umetnosti (glasba, umetnost, gledališče)
 • razmišljate divergentno – vedno poiščete več odgovorov, rešitev problema

Vir

<Frontalna ravnina 

Očesna ravnina>