Na ploskvi

Glavna lastnost stopnjevanja gostot na ploskvi je, da ustvarja iluzijo.

Kontinuirane transformacije gostot na ploskvi:

  • Povzročajo kontinuirane svetlostne spremembe

Diskontinuirane transformacije gostot na ploskvi:

  • Povzročajo diskontinuirane svetlostne spremembe.

Glej tudi: Stopnjevanje gostot v prostoru.