Likovna uporaba tekstur

To se začne uveljavljati s tehniko kolaža, ki je najpomembnejši likovni izum 20. stol., saj je izjemno razširil spekter likovnih izraznih možnosti. Kolaž so v svoj likovni izraz prvi vpeljali kubisti. V kolažu je mogoče uporabljati vsak material in ga izrabiti za intenziviranje likovnega izraza.

Prejšnji prispevek: Stiliziranje tekstur. 

Naslednji prispevek: Produkcija teksturalnih vrednosti.