SMER

Smer je likovna spremenljivka, ki vpliva na učinek dinamičnosti oziroma statičnosti kompozicije. Smer dobimo, ko se začne položaj premikati. Tako ločujemo tri glavne sisteme premikanja, katere boš spoznal preko reševanja naslednje naloge.

 

Ločujemo torej sledeče sisteme premikanja:

  • naprej – nazaj
  • na levo – na desno
  • navzgor  – navzdol

 

Vir

<POLOŽAJ

ŠTEVILO>