TEKSTURA

Tekstura (lat. textura, -ae, f. = tkanje) je funkcija števila in gostote, s
čimer zaključuje drugo skupino likovnih spremenljivk.

 

 • Tekstura je površinski odraz transformacij gostot na površini neke
  oblike. V likovnem smislu je tekstura torej nekakšna »koža« oblike, to je
  kvaliteta njene površine.
 • Glede na likovni spremenljivki število in gostota je tekstura urejena ali
  neurejena visoka gostota enot, ki jo je mogoče opazovati v vsem
  razponu od mikro- do makro-dimenzij, se pravi od mikroskopskih
  velikosti do mase dreves ali gorskih verig. Vzorci v teksturah se pojavijo
  takrat, kadar so enote urejene na določen in značilen način.

 

Pojdi na: Doživljajske predpostavke.