Umetniki

Veliko umetnikov, se ukvarja z velikostjo kot likovno spremenljivko. Velikost je s stališča kompleksnosti uporabe namreč relativno lahko doseči. Glavno vprašanje pa je, kaj je sploh smiselno povečevati in kaj bomo s tem dosegi.

S tem, ko umetnik poveča neko stvar, pridobi občutek monumentalnosti oziroma sublimnosti. Sublimni učinek je zelo močan. Učinek nas kot gledalce posrka, nas nadvladuje, ogrozi, vzame nam sapo, nas prestraši, ipd.

Seveda pa ni nujno, da nam povečana oblika vzbuja samo negativna občutja. Izpostavili sva dva umetnika, ki se v svojem delu ukvarjata  s komponento povečevanja oblik: