Kontekst prostorskega križa

Prostorski križ je oblika človekovega spontanega in reflektiranega zavedanja lastnega telesa, njegove prostorske organizacije in njegovega položaja v prostoru (Muhovič, 2015).

Vir slike: (Butina, 2000)

V odnosu do prostorskega križa, položaje delimo na :

  • vertikalni položaj
  • horizontalni položaj
  • poševni položaj

Reši spodnjo nalogo.

 

Bi te morda zanimal tudi Kontekst likovnega prostora?