VELIKOST

Velikost je likovna spremenljivka, ki jo določamo s primerjanjem. Primerjamo velike elemente z majhnimi, debele s tankimi, visoke z nizkimi, ipd.

Da pa bo pridobivanje novih informacij o tej likovni spremenljivki bolj zanimivo, sva ti pripravile krajšo nalogo.


Vir

Naslednji prispevek: Kako doživljamo velikost?