Mesečni arhiv: december 2019

VIRI IN LITERATURA

LITERATURA:

  • Butina M. (2000). Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora.
  • Muhovič, J. (2015). Leksikon likovne teorija. Celje: Celjska Mohorjeva družba.

 

VIRI:

Likovne spremenljivke

Likovne spremenljivke najlažje definiramo preko likovne prvine – oblike. Obliko opredeljujejo notranji odnosi njenih sestavnih delov. Z uporabo določenih likovnih lastnosti pa dosežemo, da oblika pridobi nove čutne lastnosti in čustvene kvalitete, sočasno pa tudi nove vsebine in pomene (Butina, 2000).

Na primer : veliko obliko občutimo drugače kot isto, vendar majhno obliko.

Oblika (prst) je stalnica, izbrana likovna lastnost (velikost) pa spremenljivka.

Z likovnimi spremenljivkami znotraj likovnih del določamo lastnosti, vlogo in razporejanje oblik ter drugih likovnih prvin. (Vir).

 

Oglej si spodnji video, ki prikazuje razporeditve tekstur,  števil, velikosti, gostote, smeri položaja in likovne teže na različnih kombinacijah (Vir).

Vir

Vir: Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora.