Prave in ponarejene teksture

Izhaja iz formalnega odnosa tekstura – struktura.

Prave teksture so neposredno odvisne in povezane s strukturo materiala oz. oblike, na kateri so. To so večinoma naravne teksture. Prave teksture delujejo naravno, prijetno ipd.

Simulirane oz. ponarejene teksture naravno relacijo struktura – tekstura zgolj simulirajo in ustvarjajo vtis njune naravne povezanosti. Ponaredki tekstur, ki so lahko tipni ali pa samo vidni, so se razmnožili z nastopom plastičnih snovi, v likovnem smislu pa jih srečamo tudi že prej, na primer pri simulaciji marmorja v oltarjih revnejših cerkva.

Danes je proizvodnja simuliranih tekstur že tako izpopolnjena, da jih v mnogih primerih izberemo raje kot prave teksture zaradi njihovih funkcionalnih prednosti.

Pojdi na: Strategije artikulacije tekstur.