V prostoru

Kontinuirane transformacije gostot v prostoru:

  • eliptične galaksije, mestna jedra v urbanizmu, vegetacijske prehode v oblikovanju vrtov in krajine, instalacije ipd

Diskontinuirane transformacije gostot v prostoru:

  • vrtovi, parki, land art, instalacije

Najkompleksnejša oblika diferenciranih stopnjevanj so hkratne kontinuirane in diskontinuirane transformacije gostot .

Posebno modaliteto hkratnega kontinuiranega in diskontinuiranega
stopnjevanja gostote predstavlja fraktalna geometrija z metodo
usmerjenega ponavljanja istega oblikotvornega manevra.

 

TEKSTURA>