Stiliziranje tekstur

  • Gre za nekakšno simbolno nakazovanje tekstur in ne več za njihovo kopiranje.
  • V ospredju ni iluzionizem, pač pa abstrahiranje.
  • Stiliziranje tekstur se začne nakazovati v 19. stol., do izraza pa pride predvsem v kubizmu.

Prejšnji prispevek: Kopiranje ali imitiranje tekstur.

Naslednji prispevek: Likovna uporaba tekstur.