Frontalna ravnina

FRONTALNA RAVNINA prostorskega križa razdeli prostor na spredaj – zadaj. Naš človeški način doživljanja teh dveh prostorskih položajev drugače ovrednoti oblike ki so spredaj, kot oblike, ki so zadaj (Muhovič, 2015).

Medialna ravnina>